Vilkår og betingelser for Club INTERSPORT 

Disse vilkår & betingelser er gældende fra 28. juni 2022 og erstatter alle tidligere udgaver af Club INTERSPORTS’ vilkår & betingelser. 


Introduktion: 
Club INTERSPORT er et fordelsprogram til dig, der handler som privatperson i INTERSPORT i Danmark. Club INTERSPORT gælder i alle INTERSPORT-butikker i Danmark såvel som online på www.intersport.dk. 
 
Club INTERSPORT giver dig point baseret på dine køb i INTERSPORT butikker og online på www.intersport.dk samt andre særlige fordele – eksempelvis rabatter, særlige tilbud og adgange til onlinetilbud, der kun er for medlemmer af Club INTERSPORT. 

Ejerforhold: 
Club INTERSPORT ejes og drives af:  
INTERSPORT Group Denmark 
M. P. Allerups Vej 45 
5220 Odense SØ 
CVR-nr.: 26 27 39 43 
 
Tel. +45 63 16 61 00 
E-mail: [email protected] 
 
Ved tilmelding til Club INTERSPORT accepterer du at ovenstående virksomhed registrerer og opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.  

Tilmelding, identifikation og service-mails: 
Indmeldelse i Club INTERSPORT er gratis og du kan indmelde dig via intersport.dk samt i INTERSPORT butikkerne. Ved tilmelding er det et krav at disse vilkår og betingelser godkendes.  
 
Ved tilmelding til Club INTERSPORT giver du ved indmeldelsen samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra INTERSPORT på den oplyste e-mailadresse. Dit samtykke til dette kan til enhver en hver tilbagekaldes. Du kan enten tilbagekalde dette via fremsendte nyhedsbreve eller ved at kontakte vores kundeservice på [email protected] 
 
Ved tilmelding til Club INTERSPORT oprettes en personlig medlemsprofil. Ved tilmelding giver du samtykke til at dine persondata og købsadfærd må benyttes til målrettede tilbud. Formålet er at sikre at du som forbruger får den bedste oplevelse med Club INTERSPORT. Medlemskabet er personligt og derfor kan personlige tilbud, optjente point eller bonusgaver ikke overdrages til andre profiler.  
 
Ved tilmelding skal du oplyse dit telefonnummer samt din e-mailadresse og være fyldt 13 år på indmeldelsestidspunktet. Du skal have et dansk telefonnummer for at blive og være medlem af Club INTERSPORT. Dit telefonnummer er vores primære identifikation af dig, når du handler i INTERSPORT butikker, hvorfor du skal oplyse dette, når du køber eller returnerer varer, således at du kan modtage point ved køb og/eller point nedjusteres ved returneringer.  
 
Din e-mailadresse aer din sekundære identifikation og vi bruger samtidig din e-mailadresse i kommunikation til dig omkring point-status og status på din Club INTERSPORT konto. Vi sender typisk en statusmail hver 3. – 4. uge. Bemærk at disse servicemails ikke kan afmeldes og at du accepterer at modtage disse ved indmeldelse. Hvis du ønsker, at vi benytter en anden mailadresse, så kan du kontakte os på [email protected] og bede om at få ændret mailadressen.  
 
Optjening af point:  
Som medlem af Club INTERSPORT vil du ved køb i INTERSPORT butikker i Danmark og på www.intersport.dk optjene point ved køb.  

Point optjenes ud fra en procentdel af varens salgspris. Procentdelen er 3 % af varens salgspris. Bemærk at modellen for optjening af point kan ændres – sker dette vil du som medlem blive informeret på e-mail.  
 
For at du kan optjene point, skal du oplyse det mobilnummer, der er tilknyttet dit Club INTERSPORT medlemskab, når du handler i en INTERSPORT butik. Handler du på Intersport.dk registreres point automatisk, når du benytter samme e-mailadresse, som dit medlemskab i Club INTERSPORT er registreret med.  
 
Bestemte varegrupper er undtaget optjening af point – dette gælder på elektronik og på gavekort. Ligeledes kan point ikke benyttes til køb af gavekort. Point kan ikke udbetales eller konverteres til kontanter.  
 
Det er ikke muligt at optjene og bruge point i INTERSPORT butikker på Færøerne og Grønland. 
 
Refundering og point: 

Hvis en vare byttes i en INTERSPORT butik, så skal du ved ombytning oplyse dit telefonnummer for dit Club INTERSPORT medlemskab, så point kan reguleres. Hvis varen refunderes, vil optjente point fra købet trækkes fra pointsaldoen. Hvis varen ombyttes til varegrupper, hvor der ikke gives point for købet, vil optjente point fra det oprindelige køb ligeledes blive trukket fra pointsaldoen.  
 
Udløb af point: 
Optjente point udløber 36 måneder efter at de er optjent, så husk at tjekke jævnligt om du har point stående.  
 
Ved udmeldelse af Club INTERSPORT vil optjente point automatisk blive slettet og kan ikke genskabes. Det samme gælder, hvis man af hensyn til GDPR ønsker sin profil slettet. Derved vil point også slettes og ikke kunne genskabes.  

Overblik over point: 
Som medlem af Club INTERSPORT kan du logge ind og se din pointstatus ligesom at du kan se din medlemsprofil. Ønsker du at ændre oplysninger, som ikke selv er muligt at ændre fra medlemssiden, så er du velkommen til at kontakte os på [email protected] 
 
Opbevaring af elektroniske boner/kvitteringer: 
Som medlem af Club INTERSPORT får du automatisk hjælp til at holde styr på dine boner, da vi gemmer din kvittering elektronisk. Dette gælder for alle køb, hvor du oplyser dit medlemskab af Club INTERSPORT i forbindelse med betaling af varen/varerne.  
 
Ved indmeldelse accepterer du at vi gemmer dine boner elektronisk. Denne service er obligatorisk som medlem. Husk at du altid ved en eventuel reklamation kan få hjælp til at finde din elektroniske bon i enten vores butikker eller ved at tage? kontakt til os på [email protected] 
 
Ændring af vilkår:  
Club INTERSPORT forbeholder os ret til at ændre på vilkår – herunder vilkår for optjening af point, brug af point samt udløb af point. Herunder også ændring af øvrige medlemsfordele. Væsentlige ændringer af vilkår vil blive skriftligt meddelt på den oplyste mailadresse tilknyttet medlemskabet. Det er derfor vigtigt at du som medlem altid sørger for at den tilknyttede mailadresse er gyldig og tilgængelig. 
 
Ændringer til din fordel eller ændringer, som INTERSPORT Group Denmark, vurderer til at være ikke-væsentlige vil gennemføres uden varsel. 
 
Hvis du ikke ønsker at acceptere ændrede vilkår, skal du udmelde dig af Club INTERSPORT. Dette kan du gøre ved at kontakte os på [email protected] – husk at du ved udmeldelse mister retten til dine optjente point samt adgang til dine kvitteringer elektronisk.  
 
Persondatapolitik: 
Tilmelding til Club INTERSPORT er ligeledes en accept af Intersport Danmarks til enhver tid gældende Persondatapolitik. Vi forbeholder os ret til at ændre behandling af personoplysninger såfremt at Intersport Danmark finder at have legitim interesse herfor. 
 
Som medlem af Club INTERSPORT accepterer du INTERSPORT Group Denmarks persondatapolitik. Denne kan du altid læse her: https://www.intersport.dk/kunde-service/handelsbetingelser.html 
Ved indmeldelse og brug af Club INTERSPORT og fordele forbundet hermed, accepteres den til enhver tid gældende persondatapolitik.  

Ved indmeldelse accepterer du at persondata tilknyttet dit medlemskab opbevares efter gældende lovgivning af Intersport Group Denmark. Opbevaringen sker indtil medlemskabet opsiges. Hvis der har været bonusgivende transaktioner i forbindelse med dit medlemskab, gemmes din profil inklusive persondata i henhold til regnskabslovgivningen – dvs. 5 år + løbende kalenderår – efter anmodning om sletning. Dette accepteres ved indmeldelse.  
 
Misbrug af medlemskab kan medføre ekskludering af Club INTERSPORT. Misbrug kan være eksempelvis ved udgivelse for anden person, udgivelse for anden persons medlemskab, køb og efterfølgende returnering af varer uden at medlemskabet nævnes, så pointantal ikke justeres korrekt, uacceptabel opførsel overfor Intersports ansatte og lignende. Det er alene Intersport Group Denmark, der bestemmer om et sådant forhold betyder ekskludering samt eksklusionens tidslængde. 
 
Behandling af dine personoplysninger: 

I forbindelse med dit medlemskab af Club INTERSPORT er Intersport Group Denmark ansvarlig for korrekt behandling af dine personoplysninger. Når du tilmelder dig Club INTERSPORT, accepterer du, at Intersport Group Denmark må behandle dine personoplysninger. Dette gælder både i forhold til kommunikation – herunder, men ikke begrænset til; e-mail kommunikation, SMS-kommunikation, kundeservicehåndtering og i forbindelse med administration af dit medlemskab.  
 
Du kan læse nærmere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder på intersport.dk i vores handelsbetingelser – dem finder du her: https://www.intersport.dk/kunde-service/handelsbetingelser.html 
 
Til ovennævnte formål er det følgende oplysninger om dig, der behandles: 
- Oplysninger afgivet af dig ved indmeldelse i Club INTERSPORT. Herunder navn, e-mail adresse, telefonnummer, m.fl. 
- Dit medlemsnummer / medlems-ID 
- Oplysninger om dine køb i Intersport  
- Brug og optjening af Club INTERSPORT point 
- Oplysninger, der opsamles i dit brug af Intersport – herunder kontakt med kundeservice, adfærd i forbindelse med brug af intersport.dk og i Intersport e-mail marketing – herunder klik på udvalgte varer, afgivelse af oplysninger omkring køn, alder, foretrukne sportsgrene, foretrukne størrelser, produktanmeldelser og deltagelse i konkurrencer afholdt af Intersport. 
 
Retsgrundlaget for vores behandling er vores aftale med dig omkring medlemskabet af Club INTERSPORT, hvor det er Intersport Group Denmarks legitime interesse at give dig relevante produktanbefalinger og dermed den bedst mulige købsoplevelse.  
 
Oplysningerne bruges til at skabe en personaliseret oplevelse på de platforme, hvor dette er muligt. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at give dig en relevant oplevelse på vores platforme, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Retsgrundlaget for vores behandling er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 
 
Uanset om du måtte tilbagekalde et samtykke til markedsføring, benytter vi så længe du er medlem af Club INTERSPORT alle eller dele af dine oplysninger til intern statistik, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Formålet hermed er vores legitime interesse i at forbedre Club INTERSPORT og øvrige Intersport brugeroplevelse.  

Eksterne samarbejdspartnere: ​​​​​​​ 

I forbindelse med dit medlemskab af Club INTERSPORT og brug af Intersport.dk accepterer du at dine data behandles af Intersport Group Denmarks eksterne samarbejdspartnere, der agerer på vegne af Intersport Group Denmark. Disse virksomheder er databehandlere og behandler data efter vores instruks. Databehandlere må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af databehandlernes aftale med Intersport Group Denmark. Oplysningerne behandles fortroligt og efter indgåelse af aftale med Intersport Group Denmark.  
 
Indsigt i oplysninger: 
Som medlem af Club INTERSPORT har du altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret omkring dig. For at få disse informationer skal du henvende dig til os på [email protected].  
 
Visse oplysninger kan du selv rette på din personlige Club INTERSPORT profil, men vi assisterer meget gerne med dette ved henvendelse på [email protected]  
 
Tilbagekaldelse af samtykker du har givet til os kan ske ved henvendelse til os på [email protected] – bemærk at persondata, der behandles på baggrund af tidligere afgivet samtykke fortsat vil blive behandlet indtil vi har behandlet din anmodning om tilbagekaldelse af samtykke.  
 
Bemærk at oplysninger dog kan gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring. Dette kan være i forbindelse med f.eks. nødvendighed for at retskrav kan forsvares, gøres gældende eller fastlægges. Eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i 5 år efter udløbet af det år, hvor returneringen blev foretaget i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen. 

Har du tvivlsspørgsmål er du velkommen til at kontakte os på [email protected] og mener du at vi har overtrådt gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger er du ligeledes velkommen til at kontakte os på [email protected].  
 
En eventuel klage over behandling af dine personlysninger kan du rette til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00 eller på [email protected]