PRIVATLIVSPOLITIK

Er du i tvivl om noget? Kontakt os her!


For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos INTERSPORT Group Denmark og INTERSPORT International Corporation GmbH og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Når du køber et produkt via hjemmesiden, accepterer du at INTERSPORT indsamler og behandler oplysninger om dig. Der indsamles og behandles alene oplysninger som er nødvendige for at administrere din ordre og/eller dit medlemskab af INTERSPORT’s kundeklub. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ovenstående.

Videregivelse af data sker alene til INTERSPORT’s databehandler CIS/StroederAlton og alene med det formål at registrere vores salg og bonus til dig, i forbindelse med dine køb. Når data videregives til INTERSPORT’s databehandler, sker dette på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale, der stiller fornødne garantier og foranstaltninger, med henblik på at sikre dine oplysninger.

Opbevaringsperiode
Oplysningerne om dig opbevares i 5 år efter du har gennemført en ordre hos os, samt 5 år efter dit medlemskab i INTERSPORT’s kundeklub er ophørt. Oplysningerne slettes eller anonymiseres herefter, således at du ikke længere kan identificeres ud fra oplysningerne.

Dine rettigheder
Når INTERSPORT registrerer oplysninger om dig, har du ret til at:
- Opnå indsigt i disse oplysninger
- Gøre indsigelser overfor behandlingen af dine oplysninger
- Få rettet eller slettet vildledende eller urigtige oplysninger

Yderligere information om dine rettigheder kan gives på anmodning, ved at kontakte nedenstående.

Kontakt
Spørgsmål og henvendelser vedrørende INTERSPORT’s behandling af dine oplysninger skal ske til INTERSPORT Group Denmark A/S, M.P.Allerups Vej 45 E-F, Port 22/23/24, 5220 Odense SØ.

Direktøren hos INTERSPORT Group Denmark har adgang til de oplysninger der registreres om dig. Den dataansvarlige på INTERSPORT.dk er INTERSPORT Group Denmark, M.P.Allerups Vej 45 E-F, Port 22/23/24, 5220 Odense SØ.

Oplysninger afgivet til INTERSPORT.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos INTERSPORT Group Denmark har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til at få indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: kundeservice@intersport.dk.